ហៅមកយើងថ្ងៃនេះ!

ថង់ក្រដាស

  • Autoclave Sterilization Paper Bags

    ថង់ក្រដាសអនាម័យអូតូក្លាស

    ថង់ក្រដាសក្រៀវ Mediwish autoclave មានក្រដាសពេទ្យលាងឈាម សមរម្យសម្រាប់ចំហាយទឹក អេទីឡែនអុកស៊ីដ និងការក្រៀវ formaldehyde ។សូចនករដំណើរការទាំងអស់គឺជាទឹកថ្នាំដែលមានមូលដ្ឋានលើទឹក និងមិនមានជាតិពុល ហើយបំពេញតាមតម្រូវការនៃស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO11607, EN868-4 និងស្តង់ដារជាតិ YY/T0698.4-2009។ដើម្បីផ្តល់នូវការផ្លាស់ប្តូរពណ៌ច្បាស់លាស់មុន និងក្រោយពេលដំណើរការក្រៀវ។