ហៅមកយើងថ្ងៃនេះ!

ក្រដាស Crepe

  • High Quality Crepe Papers Manufacturers

    ក្រុមហ៊ុនផលិតក្រដាស Crepe គុណភាពខ្ពស់

    ក្រដាស crepe មានពណ៌ផ្សេងៗគ្នាដែលរចនាឡើងសម្រាប់សម្ភារៈវេចខ្ចប់ដែលនឹងត្រូវបានចំហាយទឹក ឬឧស្ម័នមាប់មគជាបន្តបន្ទាប់។អាចជ្រាបចូលបានចំពោះភ្នាក់ងារសម្លាប់មេរោគ និងមិនអាចជ្រាបចូលបានចំពោះអតិសុខុមប្រាណ ដែលស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់នៃការវេចខ្ចប់ របបនៃការក្រៀវ លក្ខខណ្ឌ និងអាយុកាលធ្នើនៃផលិតផលក្រៀវនៅក្នុងវា។